Takläggning

Takläggning

Takläggning handlar, precis som det låter, om att ge en byggnad ett nytt tak. Eller om att genomföra en större reparation av sitt befintliga tak. Detta är ofta en ganska omfattande insats som kostar en hel del pengar. Som tur är behöver man förmodligen inte göra om det eftersom ett tak, beroende på typ, bör hålla åtminstone 50 år. Här kommer vi att ge tips på vad det är bra att tänka på innan man ger sig i kast med en takläggning. Som fastighetsägare står man inför flera valmöjligheter och det beslut man tar får konsekvenser inom många olika områden.

Takläggning med olika material

Takbjälkarnas vinkel har betydelse för vilka material du kan välja när du lägger om taket. Ofta kan det vara klokt att hålla sig till den typ av takbeläggning man redan har, om den tycks ha fungerat. När det gäller till exempel taktegel kan man dock välja mellan återvunna och charmigt patinerade pannor och nytillverkade betongpannor som ger ett mer enhetligt intryck. Taktegel har många fördelar men att byta ut pannorna är ett fysiskt mycket krävande arbete och man måste se till att det finns takpapp av god kvalitet under pannorna. Takläggning med olika typer av plåt går snabbare men är svårare att utföra för en lekman.

Takplåtar kan bestå av till exempel aluminium, zink eller koppar. Plåtarnas tjocklek och ytbehandling avgör hur långlivat taket kommer att bli. Takläggning med lite ovanligare material kan också fungera på vissa platser och hustyper. Vasstak har lång tradition men idag kan det vara svårt att hitta hantverkare som behärskar tekniken. Tjärpapp är billigt och lättare att hantera än de andra material som vi nämner, du får dock räkna med att lägga om papptak med tätare mellanrum än om man väljer plåt eller tegel. Skiffer är ett exklusivt material som, precis som kopparplåt, kommer att höja värdet på huset om du planerar en försäljning.

Att tänka på inför takläggning

Ett tak ska inte bara se bra ut och matcha husets fasad. Taket måste dessutom vara absolut tätt så att man inte får problem med fuktskador på den underliggande konstruktionen, till exempel takbjälkarna. En takläggning kan även påverka fastighetens uppvärmningskostnader på ett ganska avgörande sätt. Olika taktyper har olika isolerande egenskaper. I Sverige måste man tänka på att lägga ett tak som klarar vikten från avsevärda snömängder och som inte spricker trots att det utsätts för både väta och köld. Vi har i Sverige även bestämmelser som styr vilka estetiska val man kan göra. Det är inte alltid tillåtet att lägga tak i väldigt avvikande färder.

Takläggning med kopparplåt ger ett vackert resultat

Takläggning handlar mycket om säkerhet. Att lägga tegelpannor är inte särskilt svårt, rent tekniskt, men det blir mycket tungt i längden. Valet av byggnadsställning är viktigt, om du tänker göra jobbet själv. Vissa moment bör utföras snabbt så att man inte blottar träbjälkar längre än nödvändigt om det finns risk för dåligt väder. Ett annat tips är att man bör ta tillfället i akt och besiktiga undertak och andra byggnadsdetaljer som normalt inte syns, på grund av takbeläggningen. Det finns en andrahandsmarknad för vissa typer av takmaterial, plåtar kan man ofta sälja till företag som sysslar med återvinning.

Taket är en viktig del av huset

Många som går på visningar inför husköp kontrollerar i vilket skick taket är. Det beror på att en takläggning är ett av de mest omfattande projekt man gör som fastighetsägare. När det gäller de flesta material kan man genomföra löpande reparationer, istället för att genomföra en fullständig takläggning. Vill man ha ett tak med ett annat utseende och bättre egenskaper än det befintliga behöver man dock lägga om hela taket. Ta in offert från flera olika firmor eller gå noga igenom varje moment med en fackman, om du själv tänkt utföra arbetet. Tänk även på husets omgivningar och välj ett tak som passar in i husets närmiljö. Annars kan du få problem med grannarna.