Anlita hantverkare

Anlita hantverkare

Funderar du på att renovera, reparera eller bygga om hemma? De flesta som bor i ett hus, en bostadsrätt eller som äger en sommarstuga har då och då behov av att anlita hantverkare. Statistiken över reklamationer av hantverkstjänster visar att detta inte är helt enkelt och att det finns en del fallgropar som man bör försöka undvika att trilla ner i om man ska anlita hantverkare. Mycket handlar om tydlighet vid avtalskrivandet och om att följa de bestämmelser som finns till för att säkra din trygghet som konsument. I den här texten kommer du att få tips på hur man förebygger problem när det gäller hantverkstjänster. Vi avslutar med checklista där de viktigaste råden sammanfattas.

Anlita hantverkare efter genomgång av offerter

Anlita hantverkare som du litar på

Oavsett var i Sverige du bor kan du ofta välja mellan flera hantverkare när du vill få en uppgift utförd. Det är klokt att begära in flera offerter. Det innebär att hantverkaren kommer hem till dig, att ni diskuterar vad som behöver göras och att du får en prisuppgift. Går du igenom denna procedur med flera firmor eller enskilda hantverkare kan du få en bild av vem som är mest prisvärd i relation till vad de faktiskt kommer att göra. Då kan du anlita hantverkare och känna dig mer trygg i att det blir bra.

En faktor som kan vara helt avgörande för priset på ditt projekt är om ROT-avdraget gäller när man väljer att anlita hantverkare. Med ROT-avdraget blir kostnaden för att förbättra sin fastighet med hjälp av professionella hantverkare lägre. Bidraget gäller timpris men inte för inköp av verktyg och material. Om en stor del av priset för ett projekt är arbetstimmar sparar man alltså mycket genom ROT-avdraget. När man satsar på att anlita hantverkare har man rätt att förvänta sig att arbetet blir utfört på ett hantverksmässigt sätt. Kom ihåg att en hantverkare som utför ett dåligt arbete kan bli ersättningsskyldig, särskilt om det framgått av offerten vad som ingår i arbetsuppgiften.

F-skatt och tydliga avtal

Satsa på att alltid anlita hantverkare som har F-skattsedel. Det innebär att de har rätt att fakturera genom sitt företag och att du kan göra avdrag för deras tjänster om du sedan säljer till exempel en fastighet som du utvecklat genom att köpa hantverkstjänster. Det kan vara lockande att låta hantverkare arbeta svart men du bör veta att det oftare är mer förmånligt för dem än vad det är för dig. Försäkringar gäller inte alltid när skador uppstår i utrymmen som renoverats genom svartjobb.

När man väljer att anlita hantverkare har man själv ett ansvar för att det blir ett bra och tydligt avtal som alla parter är nöjda med. Det ska finnas papper på vilka tjänster som ska utföras och inom vilka tids- och budgetramar. Mindre seriösa hantverkare kan i förhandlingsfasen ge intryck av att detta inte är så viktigt men då riskerar man, som beställare av hantverkstjänster, att få en obehaglig överraskning när fakturan kommer med posten. Att anlita hantverkare kräver att man förstår uppgiften. Något man själv kan tycka borde vara ganska enkelt kan i själva verket vara en komplicerad åtgärd.

En fråga om kommunikation och förtroende

Innan du bestämmer dig för att anlita hantverkare bör du ha funderat igenom hur mycket du skulle kunna göra på egen hand. Många arbetsmoment kräver inget annat än bra utrustning, tålamod och nogrannhet. De flesta former av ytskiktsrenovering, förutom i våtrum, är av det slaget och det går att spara tiotusentals kronor på att utföra en uppgift på egen hand. En kompromiss kan vara att anlita en hantverkare samtidigt som man själv går med och lär sig arbetsmomentet i fråga. Gå gärna på rekommendation när du väljer hantverkare. Har du ingen sådan kan du ofta kolla upp firmors anseende bara genom att använda google eller någon annan sökmotor.

Att anlita en hantverkare handlar om att förstå vad hantverkarens arbete går ut på. En bra hantverkare ska begripa vad du menar, även om du inte kan förklara ett projekt i facktermer. Att firman du anlitar förstår att dina budgetramar kan vara absoluta, är också mycket viktigt. Många byggprojekt har fallerat helt enkelt för att man inte haft råd att slutföra dem då de blivit dyrare att anlita hantverkare än man trott från början. Att köpa hantverkstjänster kan innebära att man har främmande människor i sitt hem under en längre tid. Förutom bra kommunikation bör man ha hygglig personkemi, annars kan det uppstå irritationsmoment.

Sju punkter att tänka på

För att sammanfatta vad vi skrivit om i denna artikel kommer här en checklista: 1. Ta in offert från flera firmor, 2. Lyssna på vad de har att säga om vad uppgiften kräver och välj det upplägg som verkar mest rimligt. 3. Försäkra dig om att du kan få ROT-avdrag och att firman/hantverkaren har F-skattsedel. 4. Teckna ett avtal som inte ger utrymme för missförstånd. 5. Fundera över vilka arbetsmoment som du skulle kunna utföra på egen hand och hur mycket du i så fall kan spara. 6. Kolla gärna referenser och omdömen innan du väljer att anlita hantverkare. 7. Talar ni samma språk? Kommunikationen mellan dig och hantverkaren är mycket viktig, särskilt vid större projekt.